top of page

Díjak:

 • Nógrád Közművelődéséért díj (2008)

 • A 18. Etnofilm Čadca Nemzetközi Dokumentumfim Fesztivál fődíja, Zlatý turoň – Grand Prix, 18. Etnofilm Čadca (2014)

 • Fülek Város Díja (2017)

 • Csemadok Közművelődési Díj (2022)

Önálló kötetek:

 • Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, Budapest, 2006.

 • Amikor még szűk vót a világ... Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007.

 • Kígyótestvér. Népmesék és mondák Balogfalváról Balog Ernő tolmácsolásában. Vámbéry Polgári Társulás – Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2014.

 • Ortutay Gyula zoborvidéki folklórgyűjtése. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Magyar Népköltészet Tára XVII. Balassi Kiadó, Budapest. 2018.

 • Hét esztendő, hét szempillantás. Csipkés Vilmos és más arlói mesemondók meséi. (KLITSIE-SZABAD Boglárka – VARGA Norbert) Hagyományok Háza, Budapest, 2022.

DVD kiadványok:

 • Élő Népköltészet 1-4. Mesék mondák és egyéb történetek szlovákiai magyar néprajzi tájak elbeszélőinek előadásában. Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. Gyurcsó István Alapítvány DVD sorozat, Dunaszerdahely, 2016-2019.

 • Élőszóval. Palócföldi népmesék Varga Norbert gyűjtéséből. Népmesetár. Hagyományok Háza, Budapest, 2019.

Dokumentumfilmek:

 • Határtalan Palócország (2002) – szakértő

 • Boszorkányos Palócország (2004) – riporter, szakértő

 • Pásztorok ösvényein (2012) – dramaturg, szakmai rendező

 • A mucsényi mesemondó (előkészületben) – rendező

Varga Norbert
néprajzkutató

Általános és középiskolai tanulmányait Füleken, Selmecbányán és Losoncon végezte, diplomáját a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Szociológiai Karán szerezte meg. Füleken él. Néprajzi és közművelődési tevékenysége kapcsán az 1990-es évek közepétől aktív részese a szlovákiai magyar folklórmozgalomnak. A regionális folklór jellegű rendezvények szervezésén kívül több országos verseny és fesztivál lebonyolításában is részt vállal. 1995-től a Rakonca Néptáncegyüttes alapítója és művészeti vezetője, számos koreográfia és önálló műsor alkotója. Fő kutatási területe a szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai népköltészete, 368 szlovákiai magyarlakta településen végzett terepkutatást. Tudományos munkássága eddigi eredményei, a témakört érintő kisebb tanulmányai mellett öt kötetben, és öt DVD kiadványon kerültek összefoglalásra. Szakértő, dramaturg, illetve rendezői minőségben több néprajzi témájú dokumentumfilm elkészítésében vett részt, gyűjtője és szerkesztője az Élő Népköltészet című DVD-kiadványsorozatnak, az Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Verseny ötletgazdája és szakmai vezetője, a Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum létrehozója és szakmai felelőse. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán és a Selye János Egyetem Tanárképző Karán megvalósuló Néphagyomány az oktatásban című kurzus szakmai vezetője. A Jópalócok Regionális Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja, a Táncfórum volt elnökségi tagja, valamint a Rakonca Egyesület elnöke.

bottom of page